SOMMARHUS I MELLBYSTRAND

Här ritade vi upp alternativ poolplacering. Genom dessa designförslag kunde kunden lättare bestämma sig på vilken

sida om huset poolen ska placeras.

SOMMARHUS I ÅKERSBERGA

Här har vi  tagit bilder med vår drönare för att sedan

göra ett enklare förslag på poolmiljö efter lagd budget.

VILLA i SOLLENTUNA

Här gjorde vi ett förslag på hur det kan se ut med utbyggd veranda och pooltak till en gammal befintlig pool.

VILLA I SKOKLOSTER

Här har vi förslagit att pooltaket parkeras under trappan som leder ner till poolområdet. På så sätt försvinner pooltaket i sitt pooltaksgarage när poolen öppnas.

VILLA i UPPSALA

Här gjorde vi flera olika designförslag på hur placeringen av poolen kan se ut på olika sidor om fastigheten. Det är viktigt att se hur det blir innan man börja gräva poolgropen. 

Här ses en bild före och hur det kan bli efter vårt designförslag.

INTRESSERAD AV HUR EN POOL SKULLE SE UT PÅ ER TOMT?

Kontakta oss så kommer vi ut och ser på förutsättningarna hos er.